Ansökan till Baslinjen

Antagningskriterier

För antagning till Baslinjen gäller följande grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen kan du nekas plats om dessa ej uppfylls.

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen på kursen.
  • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din egen roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem.

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används studiebesök, samtal och prova-på-dagar för dig som söker.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än det finns platser, gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående kriterier.

Antagningsprocessen

  1. Boka ett studiebesök.
  2. Fyll i ansökan, Ansökningsblankett Prova-på-dagar (pdf)
  3. Information och antagning till prova-på-dagar skickas ut under januari och februari.
  4. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig senast 15 april. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
  5. Antagning sker löpande (med start 1 jan) och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
  6. Beslut om antagning fattas av Baslinjens linjeråd. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector.
Modified 2022-01-14 11:34:43