Ansökan till Barnskötarutbildning

Antagningskriterier

För att bli antagen till Barnskötarutbildningen måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du skall ha avklarade studier på grundskolenivå eller motsvarande.
 • Du skall ha tillräcklig kunskap i svenska för att kunna följa kursen
 • Du skall fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Du skall vara drogfri i minst ett år om du har missbrukat alkohol eller droger
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning på kursen
 • Du kan nekas plats om din ansökan inkommer efter sista ansökningsdag

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervju med dig som söker samt två referenspersoner, personligt brev och i vissa fall studiebesök.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan gör urvalet utifrån följande kriterier:

 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Vi lägger stor vikt vid att du som söker kursen behärskar det svenska språket i tal som i skrift
 • Din motivation och ditt intresse för att studera
 • Vid fullbelagt internat prioriteras deltagare som inte söker internatboende

Ansökningsprocessen

 1. Du fyller i ansökan till kurs - se mer info här
 2. Du bifogar:
 • Eventuella kopior av betyg från grundskola eller motsvarande
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen.
 1. En lärare på skolan kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i mars och sker sedan fortlöpande.
 2. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 15 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 3. Antagning sker löpande (med start 15 mars) och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga till rektor Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 5. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av att gå Barnskötarutbildning genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300 kronor inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalt in pengarna är du registrerad på Barnskötarutbildningen.
Modified 2021-03-15 09:40:11