Ansökan till Gospellinjen och antagningsprov

Ansökan     

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 1 april 2021. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

Antagning och antagningsprov

När vi fått in din anmälan kommer du att kallas till antagningsprov (v 17), som omfattar intervju samt sång- alternativt spelprov; båda dessa är av betydelse ur antagningssynpunkt. Dessutom får ni göra ett teori- och gehörstest som ligger till grund för kommande gruppindelning. I år så kommer vi med största sannlikhet ha alla sökningar online men om rekommendationerna i samhället ändras så kommer det kanske även finnas möjlighet att söka på plats för den som önskar det.
Läs mer om antagningskriterierna här.

Sångare

Sångare förbereder 2 låtar.
Följande obligatoriska låt:

You bring the sun out - Randy Crawford

Dessutom en egenvald sång i valfri genre.

Vid digitalsökning - Båda sångerna kan sjungas till eget komp, bakgrund eller acapella.
Om sökningen sker på skolan så ska den egenvalda sången (i form av not/ackord/plank som pdf dokument) vara oss tillhanda senast den 15 april 2021 om ni önskar komp. Skickas via epost till info@glimnet.se 


Instrumentalister

Alla instrumentalister spelar två låtar - en obligatorisk låt och en valfri låt från listan. 

Expect the great (Jonathan Nelson) - obligatorisk låt för alla instrumentalister

 

Välj även en valfri låt av dessa:

Love Theory (Kirk Franklin)

Still Standing (Israel Houghton)

The blessing of Abraham i 6/8 (Donald Lawrence)


Digitala sökningar - Ni som söker på något instrument kommer få bakgrunder på ovanstående låtar att spela till på sökningen.

Instrumentalister som söker på plats kommer att spela tillsammans med befintligt komp, live! Dvs. egna kompbakgrunder är inte tillåtet. Det finns trummor, basstärk, gitstärk samt elpiano/nord på plats för användning.

I och med läget med Coronaviruset så kommer vi i år att ha digitala sökningar. Mer info om detta kommer skickas till er som ansökt.

Obs! Noter på låtarna kommer att finnas tillgängliga via länk till inloggning som skickas till dig via epost.

 

 

Modified 2021-02-05 09:34:10