Search only underlying pages

Ansökan och antagningsprov

Ansökan

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 1 april 2020. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

 

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

Antagning och antagningsprov

När vi fått in din anmälan kommer du att kallas till antagningsprov (v 17), som omfattar intervju samt sång- alternativt spelprov; båda dessa är av betydelse ur antagningssynpunkt. Dessutom får ni göra ett teori- och gehörstest som ligger till grund för kommande gruppindelning. Läs mer om antagningskriterierna här.


Sångare

Sångare förbereder 2 låtar. Följande obligatoriska låt:

 

You bring the sun out - Randy Crawford

 

Dessum en egenvald sång. Den egenvalda sången (i form av not/ackord/plank som pdf dokument) ska vara oss tillhanda senast den 15 april 2020 om ni önskar komp! Skickas via epost till info@glimnet.se 


Instrumentalister

Spela en obligatorisk låt (se inom parentes vilken låt som gäller för vilket instrument). Välj sedan en valfri ur listan. Låtlistan skrivs här i december.

 

Instrumentalister kommer att spela tillsammans med befintligt komp, live! Dvs. egna kompbakgrunder är inte tillåtet. Det finns trummor, basstärk, gitstärk samt elpiano/nord på plats för användning.

 

Obs! Noter på låtarna kommer att finnas tillgängliga via länk till inloggning som skickas till dig via epost.

 

 

Modified 2019-09-24 08:53:26