Ansökan till Gospellinjen och antagningsprov

Ansökan     

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 1april 2022. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

Antagning och antagningsprov

När vi fått in din anmälan kommer du att kallas till antagningsprov (v 14), som omfattar intervju samt sång- alternativt spelprov; båda dessa är av betydelse ur antagningssynpunkt. Dessutom får ni göra ett teori- och gehörstest som ligger till grund för kommande gruppindelning. 


Läs mer om antagningskriterierna här.

Sångare

Sångare förbereder 2 låtar.
Följande obligatoriska låt:

You bring the sun out - Randy Crawford

Dessutom en egenvald sång i valfri genre. Denna kan sjungas acapella, till bakgrund eller till pianokomp. 

Om du önskar komp på den egenvalda sången så skickas den (i form av not/ackord/plank som pdf dokument) till oss senast den 1 april 2022 om ni önskar komp. Skickas via epost till info@glimnet.se 


Instrumentalister

Alla instrumentalister spelar två låtar - en obligatorisk låt och en valfri låt från listan. 

Expect the great (Jonathan Nelson) - obligatorisk låt för alla instrumentalister

 

Välj även en valfri låt av dessa:

Healed (Donald Lawrence)

My desire (Kirk Franklin)

Purple (Donnie McClurkin)

Instrumentalister kommer att spela tillsammans med befintligt komp, live! Dvs. egna kompbakgrunder är inte tillåtet. Det finns trummor, basstärk, gitstärk samt elpiano/nord på plats för användning.

Obs! Noter på låtarna kommer att finnas tillgängliga via länk till inloggning som skickas till dig via epost.

 

 

Modified 2022-03-21 16:48:16