Allmän kurs

Kursen är fulltecknad för läsåret 2022-2023

Kursen är för dig som…

  • vill bli klar med grundskola och/eller gymnasiestudier
  • vill bli behörig till högskola eller yrkeshögskola
  • har intresse och motivation för att studera
  • vill studera i mindre grupper, få mer individuell hjälp eller kanske hjälp av assistenter
  • vill studera i en lugn miljö med mindre betygspress
  • vill fördjupa dig inom någon av följande profiler: Japan, Hälsa och inre balans, Kreativt!, Programmering och webbdesign, Träning, kost och hälsa eller Esport

Profil + spår

Alla som läser på Allmän kurs på Glimåkra folkhögskola väljer dels en profil och dels ett spår. Detta presenterar vi här under. När du vill ansöka så ansöker du till den profil du helst vill ha. I ansökan kan du sedan önska även spår om du vill. Tycker du det är svårt att välja spår kan du lämna det tomt och diskutera det med lärare under ansökningsprocessen.

Profiler - vilket är ditt intresse?

Alla på Allmän kurs gör ett profilval - utifrån något du är intresserad att lära dig mera om. Det kan vara att du redan har förkunskaper inom just detta område, men profilerna passar även dig som vill lära dig något helt nytt som verkar spännnade. Du har profillektioner motsvarande en dag i veckan. När du ansöker så kommer du att välja mellan nedanstående profiler. 

 

 

Olika spår för olika behov

Vi arbetar på fyra olika sätt, som vi kallar spår. Anledningen till att vi har flera spår är för att vi är olika och lär oss bäst på lite olika sätt. Det som framförallt skiljer spåren åt är arbetssätten och mängden stöd som erbjuds. 
Utifrån dina mål att bli behörig till yrkeshögskola eller högskola, samt hur länge du har studerat på gymnasienivå tidigare, utformas en studieplan som kan omfatta allt från ett år till fyra år. Om lärarna, tillsammans med dig, bedömer att du passar bättre på ett annat spår än det du börjat på så går det efter samtal att byta. Man kan också byta spår vid nytt läsår för att läsa andra kurser och få nya utmaningar.
Spår

Högskoleförberedande

Ansvarig: David Persson
Detta spår innebär att du får möjlighet att öva dig i hur högskolestudier fungerar med ökat eget ansvar och handledning av lärare. Du kommer att få prova på att skriva uppsats, papers och andra examinationsformer som du kommer att kunna möta på högskolan. Större delen av året arbetar du i delvis egenvalda projekt med ämnen som passar in i kursplanerna för svenska, samhällskunskap, historia, religion och/eller naturkunskap – beroende på vilka behörigheter du behöver för att söka till högskolan. I gruppen kommer det vara ca 10-15 deltagare. 

Resurs

Ansvarig: Erika Björåker
Detta spår är till för dig som behöver lite extra stöd och hjälp med dina studier. Du kanske behöver lite extra tid för uppgifter, tydlig struktur, hjälp att komma igång och att arbetssättet utformas för att passa just dina behov. Studierna bedrivs på grund- eller gymnasienivå, i små grupper, där fokus ligger på att varje deltagare ska utvecklas och nå sin fulla potential. Klassrummen ligger lite för sig själva och klassrumsmiljön är lugn. De är utrustade med teknisk anpassning i form av datorer och iPads med kompensatoriska hjälpmedel, brusreducerande hörlurar, anpassad belysning samt timers. 

Det finns många som kan hjälpa dig i dina studier på Resurs. Klassassistent finns närvarande under alla lektioner och under en del av fritiden på skolan, för att ge hjälp och stöd. Schemalagd läxläsning ingår. För att underlätta studierna finns även en Specialpedagog som undervisar i studieteknik, samt kan ge individuellt stöd. Det finns även en kurator om du behöver samtalsstöd. 

På Resurs kan man läsa upp till Yrkeshögskolebehörighet (läs mer under Gymnasiekurser vi erbjuder) och det finns plats för 18 deltagare, vilka fördelas på två klasser med ca 9 i varje.

Fokus

Ansvarig: Lena Röstin
Här kan du läsa för att få Högskolebehörighet (läs mer under Gymnasiekurser vi erbjuder). Du kan börja från början med dina gymnasiekurser eller fortsätta dina studier från Resurs eller tidigare skola. På Fokus får du också mycket hjälp. Det finns assistenter som är kopplade till klassen och vi jobbar i små klasser men du kan organisera dina studier med lite mindre hjälp än på Resurs. På spåret varvar vi ämnes- och temastudier. Ett par gånger per termin bryter vi schemat för att ha gemensamma dagar, så kallade Fokusdagar. Då samlas alla som läser Fokus, och ibland fler från Allmän kurs, för att visa upp vad man jobbat med och för att ha gemensamma aktiviteter med fokus på ett särskilt tema. På Fokus läser upp till 30 personer, fördelade på två klasser med ca 10-15 i varje.

Språk

Ansvarig: Hanna Kroon
Detta spår passar dig som är nysvensk och behöver träna mer på svenska, engelska och matematik. Är du precis färdig med SFI D eller har du gått ett introduktionsprogram på gymnasiet? ​Då kan detta vara rätt spår för dig! Du kommer att bli bättre på att tala, skriva och förstå svenska och engelska, vilket gör att dina studier kommer att gå lättare när du sedan fortsätter på ett annat spår efter ett eller två år​ (eller läser vidare på någon yrkesutbildning) när grundbehörigheterna är klara. Du kommer även att läsa profil, idrott och hälsa samt samhällskunskap. Genom att gå spåret Språk blir undervisningen för dig som är ny i Sverige lättare att ta till sig. I gruppen går det cirka 10 deltagare ​och möjligheterna till att få anpassad undervisning och stöd i sitt lärande är goda. Vi lär av varandras erfarenhet och olikheter i en trygg miljö.

Ämnen

Grundskoleämnen

Hos oss kan du komplettera svenska, engelska och matematik från grundskolan. Detta kan du göra på Resurs, Språk. På Fokus kan du bara komplettera engelska och matematik från grundskolan. 

Gymnasiekurser vi erbjuder

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa grund- och gymnasiekurser. Vårt mål är att vägleda dig till att få grundläggande behörighet till högskola eller till yrkeshögskola.

  • Resurs - läser mot en behörighet till yrkeshögskola
  • Fokus - läser mot en behörighet till yrkeshögskola eller högskola
  • Högskoleförberedande - läser mot en behörighet till högskola
  • Språk - läser för att få bättre kunskaper i svenska och engelska, för att sedan gå över till Fokus eller Resurs

Läser man mer än ett år på Allmän kurs kan man, i samråd med lärarna, byta spår då höstterminen startar.

Följande kurser kan du läsa hos oss (med lite variationer beroende på spår enligt ovan):

Grundläggande behörighet till högskolan Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5 och 6  Engelska 5
Matematik 1a eller 1b Matematik 1a eller 1b
Samhällskunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1  Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1 Religionskunskap 1
Historia 1a1 Historia 1a1


Vi kan även erbjuda följande kurser för särskild behörighet:

Särskilda behörigheter
Matematik 2a eller 2b, 3b, 4 och 5
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a2
Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2
Idrott och hälsa 1 och Idrott och Hälsa 2 (sista genom profilen Träning, kost och hälsa)
Programmering 1 (genom profilen Programmering och webbdesign)

 

Studieomdöme

Efter avslutade studier på Allmän kurs får du ett studieomdöme. Där bedöms din kapacitet till vidare studier. Ditt omdöme kommer att vara en siffra mellan 1-4, Utmärkt (4), Mycket God - Utmärkt (3,5) Mycket God (3), God - Mycket God (2,5), God (2), Mindre God - God  (1,5), Mindre God (1). När du sedan avslutar dina studier och vill söka vidare till högskola eller yrkeshögskola utgör de som studerat på folkhögskola en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet. Studerande som är behöriga har dessutom möjlighet att antas till högskolan genom att delta i högskoleprovet.

 

Allmän kurs
Antal platser: 70st
Ansökning öppnar: 1:a februari
Sista ansökningsdag: 15 april.
Därefter behandlas ansökningar i mån av plats. Ansökningarna behandlas löpande.
Antagningsvillkor: Läs mer

 

Modified 2022-08-24 13:00:42