Alkoholpolicy

Glimåkra folkhögskola vill stå för en drogfri miljö.

Målsättningen med skolans alkoholpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö, samt att förebygga alkoholmissbruk. Kursdeltagare och personal ska på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverka till att skolans alkoholpolicy efterlevs. Skolan vill vara en miljö där kursdeltagare som tidigare missbrukat kan få en plats för nystart.

På Glimåkra folkhögskolas område är det inte tillåtet att inneha eller inta alkohol, undantaget drycker som innehåller högst 2,25 volymprocent. Det är inte heller tillåtet att uppträda påverkad på skolans område. För de som bor utanför skolans område, men i skolans regi gäller samma regler.

Vid kulturella arrangemang och i samband med måltider på studieresa utomlands, är det tillåtet att dricka ett glas vin eller öl. Skolans personal avstår dock alltid.

En särskild handlingsplan är upprättad för de situationer då alkohol förekommer.

Modified 2020-02-06 07:46:14