Search only underlying pages

Policydokument

Styrelsen för Glimåkra folkhögskola har beslutat om ett antal policydokument för att tydliggöra sin inställning i olika frågor. Du finner dem under denna sida.
Har du synpunkter på dem, är du välkommen att dela dessa med skolans ledning eller styrelse.

Modified 2018-03-29 08:17:48