Konnichiwa (こんにちは)

Detta är en profil på Allmän kurs

I början känns det är svårt att lära sig det japanska alfabetet och grammatiken, men med hjälp av olika enkla metoder kan alla börja skiva och läsa japanska. Kursen kommer främst att ge dig grundläggande kunskap i modern japanska, som innebär grammatik, tecken och basvokabulär. Du kommer också att träna muntlig kommunikation.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 19 aug 2024
Slut: 5 juni 2025

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Undervisningen, med läraren från Japan, görs individuellt och i egen takt. Dessutom fördjupar du dig inte bara språket utan även i kulturen genom att njuta av olika kulturella aktiviteter, som till exempel Karigrafi, Origami, enkel matlagning och Anime film. Denna kurs kan ge dig en behörighet i moderna språk 1.

Profilen Japan har gett mig grunden jag behöver för att efter kursens slut kunna fortsätta med mina studier i japanska. Redan från början fick man arbeta i sin egen takt och lära sig språket utifrån sina tidigare kunskaper. I början var det svårt och kunde vara läskigt att prata på japanska. Nu känns det betydligt lättare eftersom det är en sån trygg och lättsam miljö. Förut så kunde jag inte ett enda tecken, nu så kan jag skriva med endast japanska tecken eftersom vi från början använde oss av det. Japanska är svårt men eftersom man alltid har roligt så lär man sig snabbt

Välkommen med din ansökan om du vill lära dig det japanska språket och få mer kunskap om den japanska kulturen!

Sök utbildningen

Vad är Allmän kurs?

Allmän kurs riktar sig till dig som:

 • vill bli klar med grundskola och/eller gymnasiestudier
 • vill bli behörig till högskola eller yrkeshögskola
 • har intresse och motivation för att studera
 • vill studera i mindre grupper, få mer individuell hjälp eller kanske hjälp av assistenter
 • vill studera i en lugn miljö med mindre betygspress

Antagningskriterier

För att bli antagen till Allmän kurs måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar. Undantag kan göras om det finns ett kommunavtal
 • Du kan nekas plats om du inte skickat in ansökan i tid, senast den 15 april (därefter behandlas ansökan i mån av plats)
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen och/eller kunskaper i svenska som motsvarar SFI D-nivå
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din egen roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen på linjen

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervjuer med dig som söker samt två referenspersoner, personligt brev och i vissa fall studiebesök.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:

 • Har störst behov av att läsa Allmän kurs. Det innebär att de som saknar eller inte gått klart grund- eller gymnasieskolan prioriteras. De som har behov av den pedagogik och sociala träning som Glimåkra folkhögskola erbjuder kan också komma att prioriteras.
 • Visar motivation och intresse för att studera på Allmän kurs. Den sökande kan beskriva sina mål med att gå Allmän kurs.

Observera att en profil kan bli full, men att du då blir antagen till en annan profil i mån av plats på kursen.

 1. I  samband med din ansökning behöver du bifoga:
 • Eventuella betyg från grundskola och gymnasiet eller motsvarande.
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev. I det personliga brevet berättar du ärligt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå Allmän kurs.
 1. En lärare på skolan kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.
 2. Har du önskat gå Allmän kurs Resurs får du en kallelse till en Prova-på-dag den 27/4, där du får träffa lärare, assistenter och specialpedagog.
 3. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 15 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det. Observera att en profil kan bli full, men att ni då blir antagna till en annan profil i mån av plats på linjen.
 4. Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 5. Beslut om antagning fattas av biträdande rektor, Johannes Dahlén. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga (Läs mer under sektionen Demokrati och inflytande).
 6. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av att gå Allmän kurs genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300 kr inom 10 dagar. Dessa pengarna är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på Allmän kurs.

Kontakt

Erika Björåker

Spåransvarig Resurs

erika.bjoraker@glimnet.se

Lena Röstin

Spåransvarig Fokus

lena.rostin@glimnet.se

David Persson

Spåransvarig Högskoleförberedande

david.persson@glimnet.se

Hanna Kroon

Spåransvarig Språk

hanna.kroon@glimnet.se