Gör din längsta men också närmaste resa.

Detta är en profil på Allmän kurs

I denna kurs vill vi öka din självkännedom, förbättra din självkänsla och ditt självförtroende, ge plats för bättre relationer, lära dig att slappna av, använda mer av dina inre resurser (för studier och i ditt personliga liv), och skaffa dig redskap som du ska öva under året och ta med dig vidare i livet.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 19 aug 2024
Slut: 5 juni 2025

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Du kommer att bland annat träna på att planera och nå ett mål, hantera stress, känna igen och uttrycka dina känslor och behov, utveckla ett empatiskt lyssnande samt självempati. Dessa redskap som vi kommer använda är bland annat avslappning, mindfulness, positiv visualisering, kontaktskapande kommunikation (nonviolent communication) och övningar i personlig utveckling. Allt detta bidrar till bättre inlärning, ökad koncentration, underlättad konflikthantering, mer inre ro, och ökad livsglädje. Vi befrämjar kreativitet och använder olika arbetssätt som diskussion, gruppsamtal, reflektion och kropps- och sinnes-övningar.

Hälsa och inre balans är en profil för alla. Den har hjälpt mig att se saker i ett större perspektiv. Allt är inte svart eller vitt. Känslor är inte bara arg eller glad. Det finns så mycket att utforska om sig själv, hur man fungerar och reagerar. Jag känner att mitt liv är mer positivt med hjälp av det jag har lärt mig här. Hälsa och inre balans är en perfekt plats att öppna sig på, att komma ur sitt skal, att utmana sig själv och att lära sig något nytt om sig själv. Och det är just det som gör profilen så bra. Ingenting är rätt eller fel. Jag känner mig trygg där.

Sköt om dig och ge dig själv en tid för att utveckla dig som människa och för att göra en spännande resa tillsammans med andra som har samma intresse.

Sök utbildningen

Vad är Allmän kurs?

Allmän kurs riktar sig till dig som:

 • vill bli klar med grundskola och/eller gymnasiestudier
 • vill bli behörig till högskola eller yrkeshögskola
 • har intresse och motivation för att studera
 • vill studera i mindre grupper, få mer individuell hjälp eller kanske hjälp av assistenter
 • vill studera i en lugn miljö med mindre betygspress

Antagningskriterier

För att bli antagen till Allmän kurs måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar. Undantag kan göras om det finns ett kommunavtal
 • Du kan nekas plats om du inte skickat in ansökan i tid, senast den 15 april (därefter behandlas ansökan i mån av plats)
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen och/eller kunskaper i svenska som motsvarar SFI D-nivå
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din egen roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen på linjen

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervjuer med dig som söker samt två referenspersoner, personligt brev och i vissa fall studiebesök.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:

 • Har störst behov av att läsa Allmän kurs. Det innebär att de som saknar eller inte gått klart grund- eller gymnasieskolan prioriteras. De som har behov av den pedagogik och sociala träning som Glimåkra folkhögskola erbjuder kan också komma att prioriteras.
 • Visar motivation och intresse för att studera på Allmän kurs. Den sökande kan beskriva sina mål med att gå Allmän kurs.

Observera att en profil kan bli full, men att du då blir antagen till en annan profil i mån av plats på kursen.

 1. I  samband med din ansökning behöver du bifoga:
 • Eventuella betyg från grundskola och gymnasiet eller motsvarande.
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev. I det personliga brevet berättar du ärligt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå Allmän kurs.
 1. En lärare på skolan kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.
 2. Har du önskat gå Allmän kurs Resurs får du en kallelse till en Prova-på-dag den 27/4, där du får träffa lärare, assistenter och specialpedagog.
 3. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 15 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det. Observera att en profil kan bli full, men att ni då blir antagna till en annan profil i mån av plats på linjen.
 4. Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 5. Beslut om antagning fattas av biträdande rektor, Johannes Dahlén. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga (Läs mer under sektionen Demokrati och inflytande).
 6. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av att gå Allmän kurs genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300 kr inom 10 dagar. Dessa pengarna är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på Allmän kurs.

Kontakt

Erika Björåker

Spåransvarig Resurs

erika.bjoraker@glimnet.se

Lena Röstin

Spåransvarig Fokus

lena.rostin@glimnet.se

David Persson

Spåransvarig Högskoleförberedande

david.persson@glimnet.se

Hanna Kroon

Spåransvarig Språk

hanna.kroon@glimnet.se