Level up – your life!

Kursen är för dig som under ett år vill ägna dig åt esport och spelidéer. I esport har vi främst fokus på League of Legends – ett strategiskt realtidsspel i genren MOBA (multiplayer online battle arena).

Spelidéer ger dig möjlighet att utveckla både förståelse och egna koncept kring analoga sällskaps- och brädspel.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 15 aug 2022
Slut: 9 juni 2023

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

I esport kommer du att få tid att förbättra dig som spelare individuellt, och coachning att spela i ett lag. Under kursen analyserar vi och testar olika spelstrategier och spelvändningar. Vi försöker ge dig kunskap om hur vi människor fungerar i grupp, och hur ett lag kan förbättras genom förståelse, kommunikation och gemensamma mål. Coachning och föreläsningar kan ibland vara på engelska och du bör ha lätt för att uttrycka dig på engelska verbalt och skriftligt. Kursen är för dig som har spelat League of Legends – gärna ett år eller mer – och vill dela ditt intresse med andra!

I kursen får du möjlighet att se datorspel och videospel ur ett bredare perspektiv. Det gör vi genom att utveckla egna koncept kring traditionella sällskapsspel och brädspel. Vi undersöker hur ett spel kan växa fram genom historiebeskrivningar, sociala och kulturella sammanhang. Du får ta fram egna prototyper till sällskapsspel, se hur man går till väga för att balansera ett spel och ge det ett värde.

I kursen ingår också gästföreläsningar och deltagande i turneringar och spelkonvent som kan vara aktuella för läsåret.

"Jag lever mitt bästa liv på Glimåkra internat med goa vänner och på en kanon utbildning! Där jag får vara delaktig i vad vi gör och jag känner att jag lär mig mycket. Är det någon som gillar att umgås med andra och som dessutom gillar e-sport eller spel är denna kursen perfekt. Man kommer väldigt nära varandra som grupp i de andra ämnena man har."

Sök utbildningen

På Esport och Spelidé tillämpar vi ett “helhetskoncept”: på schemat har vi olika ämnen som kompletterar varandra och bidrar till att kursen blir komplett och givande på olika nivåer. Kärnan består av LoL ämnen (individuellt, lag, strategi) och brädspel, men vi satsar även på “må-bra” ämnen: hälsa, livsåskådning, inre fokus och team-building. Syftet med ”må bra” ämnen är att du ska må bra både fysiskt och psykiskt.

Varje vecka finns Hälsa på schemat. Dessutom har du tillgång till gym/idrottshall på kvällstid.

Livsåskådning finns som ämne varannan vecka. Här ges tillfälle att förutsättningslöst fundera över livets frågor och svar. En möjlighet att utifrån olika utgångspunkter mötas i samtal om stort och smått.

Du har också två lektioner som heter Inre fokus och Team-building. Du provar på mindfulness, avslappning, positiv visualisering och övar på att uttrycka dina känslor och behov samt lyssna på andras. Du jobbar med hur du fungerar i en grupp tillsammans med andra. Du tränar alltså på kommunikation och konflikthantering i syfte att skapa team-building, tillit, samt en trevlig stämning vilket är viktigt inom esport.

Antagningskriterier

För att bli antagen till Esport och spelidé måste du uppfylla några grundläggande kriterier.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid, senast 15 april, därefter behandlas ansökan i mån av plats.
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna följa linjen, motsvarande engelska och svenska grund.
 • Du ska ha spelat League of Legends aktivt en eller flera säsonger. Kursen är i första hand för dig som spelar på en nivå motsvarande silver eller guld. Du som spelar på en lägre eller högre nivå är också välkommen att söka.
 • Du ska ha möjlighet att studera på helfart.

Skolans övergripande kriterium är att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen på linjen. Du kan nekas en plats på kursen om du inte uppfyller kriterierna ovan.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval som baseras på:

 • Din ansökan och ditt personliga brev, vår telefonintervju, och våra referenssamtal. Har du varit på studiebesök eller haft annan typ av kontakt med skolan kan det också ligga till grund i vårt urval av deltagare
 • Din motivation och ditt intresse för att studera, där vi bland annat tittar på ditt engagemang och din nivå i League of Legends, och ditt intresse för att utveckla egna spelidéer

I vårt urval ser vi på helheten, både din och andras spelnivå för att få till homogena lag. Du kan därför först komma att få en reservplats för att senare få en plats på linjen. Vi kan eventuellt komma att testspela med er.

 • Du fyller i ansökan som finns här.
 • Du bifogar:
  • Personbevis
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (helst lärare, arbetsgivare eller kollega) med namn och telefonnummer
  • Personligt brev. I det personliga brevet berättar du ärligt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till men framförallt om din motivation att läsa på linjen Esport och spelidé
 • En lärare på skolan kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i april månad och pågår sedan fortlöpande
 • Om du uppfyller antagningskriterierna (se ovan) och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det under april månad.
  Om du uppfyller antagningskriterierna men inte har fått någon plats kommer du att bli meddelad om detta och bli placerad på en reservlista.
  Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 • Antagning sker löpande (med start i april) och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 • Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga. (länk)
 • När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift på 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppa av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.

Jag är i Plat 2 i League of Legends, kan jag fortfarande söka till kursen?

Du kan givetvis söka till kursen – gör det. Under de fem åren som kursen har erbjudits har vi haft spelare på nivå från unranked till Master. Alla kan få möjligheten att utvecklas som spelare, det viktigaste är ett intresse för kursen. 

Jag brukar spelar på EUW – är det den region som ni använder?

Det gör vi eftersom de flesta som söker till kursen brukar göra som du. Blir du antagen till kursen behöver du ha ett konto på EUW. Gärna när kursen startar! 

LoL – men andra spel då?

Under året kan man få möjlighet att testa andra spel, men vi har ett primärt fokus på League of Legends på kursen.

Ska jag ta med egen dator, headset, tangentbord, mus?

Vi ser gärna att du tar med dig och använder eget headset, tangentbord och mus i kurslokalen. I lokalen där kursen har sina lektioner finns gamingdatorer. Du kan också använda egen dator i lokalen. 
 
Om du bor på skolans internat så finns det möjlighet att ta med egen dator som du har på ditt rum. För boende på internatet finns det tillgång till trådlöst internet och med nätvärkskabel om du bor i en villa. 

Kommer jag att spela i turneringar?

Ja, en viktig del på kursen är att spela i olika turneringar och prova på att spela tävlingsinriktat. Numera är ett kursmoment att vara med att hålla och skapa i en egen turnering också.  

Exempel på resultat som deltagare tidigare nått: 
2017-2018: Leauge of Schools 3:e placering.
2018: Nordic University Leauge 2:a placering.

Video

Kontakt

Tobias Sjunnesson

Kursföreståndare

tobias.sjunnesson@glimnet.se