Välkommen till Jordnära! 

Vill  du avsätta ett år för att fördjupa din relation med Jesus och utmanas till att leva ett praktiskt liv i Jesu efterföljelse där du får vara utomhus en stor del av året? Då har du kommit rätt! Jordnära vill inspirera till att upptäcka Guds tankar och vision för hela skapelsen och hitta sätt att leva ut det kristna hoppet på ett praktiskt och konkret sätt.

Sök utbildningen

Sista ansökningsdag

15 april

 

Läsårstid

Start 21 augusti 2023

Slut 5 juni 2024

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning:

 

 

 

”Att engagera sig för klimatet är en del av att följa Jesus. Det handlar om att älska sin nästa och skydda den planet som Gud har skapat.”

– Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury

 

 

”Jag har aldrig fått undervisning i detta (miljö/klimat) ur ett kristet perspektiv. I skolan motiveras man av rädsla men här motiveras man av hopp.”

-Bibelskoledeltagare

 

 

Året på Jordnära kännetecknas av tre delar som är integrerade i varandra:

1. Bibel

På Jordnära vill vi läsa, studera och be med Bibeln och låta den  genomsyra våra liv. Allting vi gör och lever har sin grund i vad Bibeln säger om vem Gud är och vad han kallar sitt folk till.  Genom hela Bibeln löper Guds vision för skapelsen som en röd tråd. Vi går igenom Gamla och Nya Testamentet samt andra ämnen som kyrkohistoria, väckelsehistoria, troslära (vad vet vi om Gud) samt samtids- vad innebär det att följa Jesus i Sverige 2023?

2. Skapelse

Vi tror det är gott att vara utomhus och aktivera våra kroppar och inte sitta inomhus det mesta av tiden. Naturen ser vi som ett av de bästa klassrummen! Som människor idag kan vi lätt leva som främlingar gentemot naturen, vi känner den inte, för vi vistas i den sällan – och detta påverkar oss! Gud har skapat naturen och inbjuder oss att lära oss mer av den för att lära oss mer om Gud! Ett sätt att visa Gud vår kärlek är att ta hand om den vackra jord han anförtrott åt oss. Vi kommer bland annat att åka på  utflykter och exkursioner, vandringar, övernattningar och ha olika projekt på skolans område.

3. Bön

” – Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 1 Joh 4:19

Först och främst är vi mottagare. Den som inte har tagit emot kan inte ge vidare. Vi vill ge utrymme för att växa i bönen, mötet och konversationen med Gud, enskilt men också i grupp. I vår relation med Gud får vi säga allt men vi får också lyssna till Hans röst. Vi får stanna upp vid att den kristna tron i första hand är en relation till Gud som vi aktivt får vårda.  På schemalagd tid får man på Jordnära regelbundna tillfällen att ha personlig andakt och gemensam bön och lovsång. Förutom dessa vanor vill vi också vara en församlingsanknuten bibelskola där gudstjänstfirande och församlingsliv är centrala delar!

Vi vill ge deltagare möjlighet att utforska den inre processen genom några själavårdssamtal.

Året börjas och avslutas med en enkel retreat i en stilla och avslappnande miljö.

 

”När kristna talar om skapelsen blir det ofta med ganska allmänna hänvisningar till Gud och förvaltarskap. Det berör inte hjärtat och leder därför sällan till verklig omvändelse. Här gör bibelskolan Jordnära skillnad, genom att så tydligt fokusera på Jesus och lärjungaskapet.”

– Magnus Malm

Sök utbildningen

Några andra viktiga saker under året:

 

Utlandsvistelse

Genom vårt samarbete med den kristna miljövårdsrörelsen A Rocha skapas möjligheter till att besöka studiecenter världen över. Förhoppningsvis kan vi åka på en bilresa söderut över Europa och möta olika kristna gemenskaper som arbetar och lever för Gud på ett hållbart sätt. Exempelvis kan vi besöka A Rochas fältstudiecenter i Les Courmettes (Nice) eller Cruzinha  (Algarvekusten i södra Portugal) och vara en del av deras gemenskap några veckor.

Glimåkra fokhögskola

Är en plats för mångfald. Människor från olika länder med olika tro samlas under ett och samma tak. Detta tror vi är till en stor fördel när man går Jordnära. Bibelskolan blir på så vis inte en ”bubbla” utan man delar måltidsgemenskap och aktiviteter med andra som tycker olika. Här kan det finnas samtal och relationer där tron på Jesus får utmanas, växa och delas med andra.  Detta värdesätter vi djupt!

 

Vi ser fram emot att höra från dig!  

Antagningskriterier

 • >Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Ha möjlighet att studera på helfart.
 • Skickat in din ansökan i tid senast 30 april, därefter behandlas ansökningar i mån av plats.
 • Ha vilja och förutsättningar för att vara ute mycket i naturen, arbeta praktiskt och lära dig mer om kristen tro.
 • Ha en god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och ta hänsyn till dem. Vi lever tätt tillsammans på skolan och i internatet och gör en resa i Europa under våren.
 • Bo på skolans internat under kursen. (Undantag från denna punkt kan göras om skolan bedömer att du ändå kan fullfölja kursens alla moment och bli en del av gemenskapen.)
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare missbrukat alkohol eller andra droger.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen på kursen.

Urvalskriterier (för att få plats eller reservplats)

 • De som bedöms ha störst motivation för kursen och dess innehåll.
 • De som önskar kunna använda utbildningen till att fortsättningsvis praktisera omsorg om hela skapelsen och inspirera kyrkor och andra sammanhang till detta alltmer.

I urvalsprocessen använder vi oss av det personliga brevet, intervjuer med den sökande och angivna referenspersoner.

När du fyller i din ansökning ser vi gärna att du tänker på följande saker under rubrikerna referenser och personligt brev:

I valet av två referenser önskar vi, om det finns möjlighet, att man väljer en referens från den församling man är engagerad i. Exempelvis kan det vara ungdomsledare, diakon, församlingspedagog, präst/pastor. Vid referensernas namn, uppge gärna vad han/hon har för funktion, exempelvis pastor, arbetsgivare etc.

I ditt personliga brev, fokusera på följande två frågor:

 1. Berätta om dig själv
 2. Varför du söker till Jordnära

Skolan bekräftar att ansökan kommit in.

En lärare på skolan kommer kontakta dig och minst en av dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.

Om du uppfyller grundkraven för antagning och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig det senast 20 april. Om du uppfyller grundkraven men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller grundkraven och därmed får avslag på din ansökan kommer vi meddela dig det.

Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren, Anton Flood. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector.

När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300 kr inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppa av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.

Kontakt

Anton Flood

anton.flood@glimnet.se

044-44839