Inredning, ytor och färg

Fundament, väggar, tak, isolering, dörrar och fönster har under vintern monterats ihop. Just nu, i något vi kan kalla förhögsommar, håller det nymålade innanmätet på att fyllas med ytskikt och inredning. Mer och mer blir täckt. Ledningar, rör och kablar som är ihopkopplade med resten av skolan göms strax under husets innerhud. Köksinredning kommer på plats och linoleumgolv läggs in. Inom några veckor kommer det vi kallar för Nybygget att bli en del av skolans verksamhet. Det är lite som en transplantation, snart fungerar det nya organet ihop med resten av skolkroppen. En lyckad operation.

Modified 2020-04-01 07:26:25