Antagnings och urvalskriterier

Antagningskriterier (För att gå vidare i processen) 

  • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar
  • Ha möjlighet att studera på helfart.
  • Skickat in din ansökan i tid senast 30 april, därefter behandlas ansökningar i mån av plats.
  • Ha vilja och förutsättningar för att vara ute mycket i naturen, arbeta praktiskt och lära dig mer om kristen tro.
  • Ha en god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och ta hänsyn till dem. Vi lever tätt tillsammans på skolan och i internatet och gör en resa i Europa under våren.
  • Bo på skolans internat under kursen. (Undantag från denna punkt kan göras om skolan bedömer att du ändå kan fullfölja kursens alla moment och bli en del av gemenskapen.)
  • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare missbrukat alkohol eller andra droger.
  • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen på kursen.

 

Urvalskriterier (för att få plats eller reservplats)  

  • De som bedöms ha störst motivation för kursen och dess innehåll.
  • De som önskar kunna använda utbildningen till att fortsättningsvis praktisera omsorg om hela skapelsen och inspirera kyrkor och andra sammanhang till detta alltmer.

I urvalsprocessen använder vi oss av det personliga brevet, intervjuer med den sökande och angivna referenspersoner. 

Modified 2022-02-07 10:09:29