Skrivarlinje

Modified 2017-08-17 11:24:32 history  

Skrivarlinjen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande och din kreativa kraft. Du får en grundlig genomgång av skrivandets hantverk och vägledning till inspirationskällor inom skönlitteraturens olika genrer. På Skrivarlinjen har du såväl individuell handledning som textrespons i grupp.

Vi genomför övningar som breddar dina färdigheter som skribent och dramaimprovisationer som stimulerar fantasi och skaparförmåga. Utbildningen ger dig möjlighet att iscensätta och framföra texter för publik.

Kursinnehåll

• Novell och roman

• Poesi

• Dramatik

• Journalistik

• Skrivövningar och skrivuppgifter

• Textrespons och individuell handledning

• Drama och improvisation

• Iscensätta och framföra texter inför publik

• Skrivprocessens olika faser

• Textanalys

• Grafisk formgivning

• Produktion av antologi med deltagarnas texter
 

Ansökan

Du ansöker till Skrivarlinjen på blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 18 april. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.
 
Som komplettering till din ansökan ska du:

• Formulera din personliga målsättning för året på Skrivarlinjen.

• Skicka med minst två arbetsprover, helst av olika karaktär, till exempel korta berättelser eller dikter.

 

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs".

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

 

Antagning

Sker utifrån en bedömning av dina insända handlingar, referenssamtal och dina arbetsprover.

 

Kursföreståndare

Emelie Ånskog
emelie.anskog@glimnet.se

Röster om Skrivarlinjen:

 

”Ett av de åren som betytt allra mest för mig.  Jag fick skriva, övervann min scenskräck och fick vänner för livet..”

                        -Magda

 

”Mitt år på Skrivarlinjen gav mig en nyfunnen glädje i skrivandet, möten med lärare och andra som gjorde djupa avtryck. Deras tankar om livet och skrivandet, en gåva. Ovärderlig textrespons, vänner för livet, en ödmjukhet inför storheten i språket och orden. Tid att läka. Mitt bästa år”

                         -Bodil

 

"Skrivarlinjen lät mig upptäcka och utveckla nya sätt att skriva. Spela teater och filma tillsammans med gruppen. Grädden på det, bästa pedagogerna en kan ha!"

                         - Sofia

 

"Ligger din passion i att skriva prosa, poesi, dramatik eller journalistik? Kanske är någon av dessa, eller allihop, outforskade områden. Oavsett vad, får du hjälp att testa dig fram och bolla idéer med inspirerande och nyfikna lärare. När jag sökte till Glimåkras skrivarlinje var det dramaskrivandet och skådespelarövningarna som lockade mest. Jag hittade rätt och upptäckte på vägen att jag hade talang för att stå på scenen och det gav mig modet att söka vidare till en teaterlinje."

                           - Anton