Preparandkurs för ungdomar med synnedsättning

Modified 2018-02-27 16:43:59 history  

En kurs för dig som vill öka din självständighet inför vidare studier eller arbete.

Preparandkursen

Preparandkursen vänder sig till ungdomar som har en synnedsättning och är ett uppdrag från gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) i din hemkommun – med stöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Kursen syftar till att göra dig väl förberedd inför vidare studier eller arbete och rustar dig samtidigt för ett självständigt liv. Om du redan är behörig till gymnasiet är det inget hinder för att gå kursen. Beroende på behov och önskemål kan även kursinnehållet riktas mot arbetsmarknad eller ha fokus på svenska språket.

Kursens upplägg

Kursens fokus är att visa på alla de möjligheter man har att påverka sin egen framtid trots synnedsättningen. Vi tränar kompensatoriska färdigheter genom ADL, studieteknik, hjälpmedelshantering, kommunikation och punktskrift. På schemat finns också bland annat kärnämnen, data, livskunskap, friskvård och intressanta föreläsningar. Under läsåret finns även möjlighet till praktik och studiebesök på arbetsplatser.

 

Vi arbetar med att hitta användningsområden för till exempel smarta telefoner, främst iPhone och talsyntesen Voice Over, och andra tekniska hjälpmedel. Vi tror att det skapar självständighet i dagens samhälle och har därför en central roll i vårt arbete. 

Andra viktiga delar i kursen innefattar skapande verksamhet och kursöverskridande prova-på-aktiviteter.

Kärnämnen

Vi erbjuder kärnämnena svenska, engelska och matematik, samt samhällskunskap som ger en särskild inblick i vad som är viktigt att känna till för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Samarbete

Deltagandet i kursen förutsätter att du själv har valt att delta men också ett samarbete mellan fyra parter: kursdeltagaren, familjen, hemkommunen och Preparandkursen vid Glimåkra folkhögskola. Tillsammans utformar vi en individuell studieplan för varje elev. I samverkan med din hemkommun arbetar vi också för att hitta individuella lösningar för en eventuell arbetspraktik som kan passa dig.

Stöd i studier och fritid

Kursassistenter finns med som stöd både på lektioner och fritid.

Internat

Du erbjuds mat och boende på skolan måndag till fredag. När lektionerna är slut för dagen finns skolans idrottshall med gym och bastu att tillgå. Skolan erbjuder även regelbundna kvällsaktiviteter tillsammans med andra kursdeltagare på skolan. Mycket av folkhögskolelivet upplevs på internatet och här får man vänner för livet.

Kostnader

Ditt år på Preparandkursen är kostnadsfritt för dig som deltagare. Din hemkommun betalar för en del av undervisningen och studiematerial (du är inskriven på din gymnasieskola i hemkommunen) och övriga kostnader för assistans, mat och boende samt aktiviteter, finansieras av stöd till skolan från SPSM genom SIS-medel. Hemresor sker efter uppgjord plan och bekostas av hemkommunen.

Om kursen

Kursens längd är ett läsår med möjlighet till förlängning. Kursen rymmer sex till åtta deltagare.

 

Lyssna här på ett reportage från Sveriges Radio om en tidigare elev på kursen!

 

Här och här kan du läsa om ett projekt mellan Preparandkursen och Wanås Konst. 

 

Läs också reportaget "Självständighet på schemat" i SPSM:s tidning Lika värde

 

Ansökan - läsåret 2017/18

Så här gör du: Ta kontakt med din hemkommun. Fyll i ansökningsblanketten som du laddar ner från Glimåkra folkhögskolas hemsida och skicka den till oss.

Vi vill ha din ansökan före 15 april 2017 eller snarast möjligt.

Ta gärna kontakt med synpedagog Karin Landin Sandberg eller kursföreståndare Mikael Persson.

Telefon: 044-448 00
Hemsida: www.glimnet.se
Epost: info@glimnet.se
 

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökningsblankett (word)

Infoblankett Preparandkursen (pdf)

Prova på-kurs

För dig som redan nu vill prova på livet på en folkhögskola och träffa oss som arbetar med preparandkursen genomför vi en Prova på-kurs 13-14 mars 2018. I övrigt ordnar vi möjlighet till studiebesök hos oss efter överenskommelse.

 

Author: Mikael Persson, mikael.persson@glimnet.se