Taket täcker och inrymmer rum

Modified 2018-01-29 16:41:57 history  

Nu ligger underlagspapptaket på bygget och under detta börjar rumskänslan infinna sig. Inne är nu mer skilt från ute och innandömet har börjat torka upp. Dörrhålet är nu ingång och fönstergluggarna är plastade, inomhusmiljö är nära.