Årsmöte 2017

Modified 2018-02-14 14:44:31 history  

Årsmötet för Föreningen Glimåkra folkhögskola genomfördes söndagen 22 oktober 2017. Dagen började i kyrkan med gudstjänst och fortsatte därefter på folkhögskolan med konstutställning, lunch, program i aulan och årsmötesförhandlingar. Den uppskattade konstutställningen innehöll en stor variation med keramik, akvarell, bild- och träkonst. Innan årsmötesförhandlingarna sjöng och spelade Maria Hajto, Fanny Gadarfve och Johanna Ekström och Oskar Jonsson samt Suleiman Khallat berättade om vad Glimåkra folkhögskola har betytt för dem.

På årsmötesförhandlingarna valdes Regina Havewald och David Göransson som nya styrelseledamöter och Lars Persson omvaldes som styrelseordförande. I slutet av mötet avtackades styrelseledamot Carin Ferm samt tidigare rektor Stefan Svensson.