Skrivarlinje - halvfart

Modified 2018-03-05 16:01:30 history  

En kurs för dig som vill kombinera ditt skrivande med annat i livet. Skrivarlinje - halvfart innebär att du måndagar och tisdagar följer undervisningen på vår ordinarie skrivarlinje. Ämnen som du möter under de två dagarna är novell/roman, lyrik, dramatik och grafisk formgivning

Novell- och romanlektionerna ger grunderna i kreativt prosaskrivande. I ämnet ingår även litteraturhistoria. 

Inom lyriken leker och laborerar vi med språket - dess klanger, mönster och förtätade uttryckssätt. Vi arbetar med rim och bunden vers såväl som friare former, och låter oss inspireras av poeter från förr, nyss och nu.

Inom dramatiken jobbar vi med pjäsens byggstenar och uppbyggnad. Vi skriver dialoger och skapar universum för scenen.

I grafisk formgivning går vi bland annat igenom ordbehandling, läsbarhet och typografi. Du får tips om hur man går till väga för att omsätta en idé från papper och penna till tryckfärdigt material för bokproduktion.

Respons och handledning under läsåret sker via internet. Under läsåret arbetar vi också med en gemensam antologi där utvalda texter från deltagarna samlas och trycks i bokform.

Ansökan

Du ansöker till Skrivarlinje halvfart på blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 18 april. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

Som komplettering till din ansökan ska du:

• Formulera din personliga målsättning för året på Skrivarlinje halvfart.

• Skicka med minst två arbetsprover, helst av olika karaktär, till exempel korta berättelser eller dikter. 

Sök kursen nu - direktlänk till ansökan via webb


 

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs".

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

 

Antagning

Sker utifrån en bedömning av dina insända handlingar, referenssamtal och dina arbetsprover.

Kursföreståndare

Emelie Ånskog
emelie.anskog@glimnet.se