Seniorakademi

Modified 2017-07-11 08:41:10 history  

Lektioner måndag och tisdag 9-12, onsdag 9-14

Seniorakademi är en kurs för nyfikna och andra vetgiriga.

Mitt 1900-tal

1900 talet är vårt eget århundrade! Det har rymt världshistoria men också stora delar av vår egen livshistoria. Tillsammans med Stefan Johansson, lärare och skolpräst på folkhögskolan, ser vi på det 20 århundradet ur många olika perspektiv. Det kommer att handla om historia och politik, samhälls – och teknikutveckling, religion och kultur. Vi kommer att möta några av dess stora gestalter som Mahatma Gandhi, Dag Hammarskiöld, Martin Luther King, Nelson Mandela.

Data och foto

Dator och digital bild

För vissa är datorn en ny bekantskap, för andra är det något man arbetat mycket med. I kursen försöker vi möta dig utifrån dina egna förutsättningar. Hösten ger dig möjlighet att fördjupa dina datorkunskaper. Under våren blir det mer inriktat på hantering av digitala bilder och foto.

Lev livet friskare!

Det är många faktorer som styr vår livskvalitet. Två av de viktigaste är kost och rörelse. Pernilla Björkman, skolans idrottslärare, kommer att ge oss många råd och tips om kost och motion, samt hjälpa oss att hitta ett personligt anpassat tränings och rörelse program. Det lilla steget gör skillnad. Det är aldrig för sent att börja!

Handens kunskap

På onsdagseftermiddagarna arbetar vi med olika konst-och hantverkstekniker. Du får prova på keramik med rakubränning, koppargrafik, tovning, fri bildväv och mycket annat. Studiebesök som anknyter till olika hantverk ingår. Ligger detta helt utanför din intressesfär så finns möjlighet till personligt valda alternativ.

Brobyggare

Vi möter andra deltagare på skolan som möter livet med andra förutsättningar än de flesta av oss. Här finns våra nya svenskar men också andra kursdeltagare.

Studiebesök

Klassrummet är inte den enda platsen för lärdomar! Vi kommer att besöka flera intressanta platser och sammanhang.

Gästföreläsare

Under året får vi besök av spännande gästföreläsare.

Skolresa

Under läsåret gör vi eventuellt en frivillig resa.

Eget arbete

Studierna kommer att innehålla inslag av eget arbete.

Gemensamt med hela skolan

Vid några tillfällen bryts schemat och hela skolan möts i en rolig aktivitet.

Kurstid 21/8 2017- 8/6 2018

Det går att avbryta kursen vid jullovet samt, att i mån av plats, ansluta till kursen under vårterminen