Hantverk och skapande

Modified 2017-03-17 10:59:54 history  

Hantverk och Skapande vänder sig till dig som vill utveckla ditt kreativa intresse inom ämnet keramik. Du får även möjlighet att arbeta med några bildtekniker som anknyter till det keramiska området.

Under lektionstid arbetar vi med praktiskt arbete i en grupp om ca åtta deltagare. Vi ger baskunskaper och inspiration. Du sätter upp dina egna mål utifrån dina förutsättningar. 

Kursen är ettårig och bedrivs på halvfart. Lektionerna är mestadels förlagda till två dagar/vecka och studierna är därför möjliga att kombinera med t ex yrkesarbete.

Material och resekostnader i samband med studiebesök bekostar du själv och beräknas hamna kring 3-4 000 kr.

Keramik

• Handformningstekniker och skulptering
• Drejning
• Olika glasyr- dekor- och bränningstekniker
• Glasyrexperiment

Läs mer

Bild

Vi väljer tillsammans bland följande tekniker:

• Skissteknik med möjlighet till Kroki/modellteckning                     
• Akvarellmålning
• Olika trycktekniker, såsom collografi, torrnål och linoleumtryck 

Läs mer

Du som tidigare har gått Konsthantverkslinjen eller Hantverk och Skapande har möjlighet att göra ett fördjupningsår, där du får handledning i bild och keramik. I varje ämne planerar du själv vad du vill fördjupa och vidareutveckla dig inom. Du arbetar i eget tempo. Du söker till Hantverk och skapande/fördjupningsår med en beskrivning av vad du vill arbeta med.

 

Gemensamma aktiviteter

Kursdeltagarna på Hantverk och Skapande, deltar liksom skolans övriga studerande i informationssamlingar, temadagar och gemensamma föreläsningar. En eftermiddag i veckan har du möjlighet att välja olika aktiviteter tillsammans med kursdeltagare från andra linjer på skolan (paletten).

 

Ansökan

Du ansöker till Hantverk och skapande på blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 1 maj. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

 

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs".

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

 

Antagning

Antagning sker efter samtal med refensperson, samt efter en bedömning av din ansökan. Vi antar åtta kursdeltagare varje år.


Kursansvarig lärare: ingrid.svantesdotter@glimnet.se