Lediga tjänster

Modified 2017-09-14 11:06:52 history  

Under denna sida beskriver vi tjänster som antingen är lediga för ansökan, eller som vi redan vet kommer att bli det i framtiden. Vi brukar annonsera ut våra lediga tjänster på www.recruit.visma.com  

 

KURATOR 60%

Vikariat från 23 oktober 2017 till 15 juni 2018.

Som kurator på Glimåkra folkhögskola jobbar du med psykosociala frågor i en skol- och internatmiljö präglad av deltagare med stor mångfald. Ditt uppdrag är att skapa en god miljö för deltagarnas hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar utifrån en ett kristet livsåskådningsperspektiv med en helhetssyn på deltagarens situation och relationer till sin omgivning. Arbetsredskapet är främst stöd- och vägledningssamtal med enskilda deltagare, men också olika gruppverksamheter och handledning av personal. Arbetet sker på både individ- grupp- och organisationsnivå, främst med långsiktigt förändringsarbete, men också med akutproblemlösning. I dessa olika situationer krävs en förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer, vara en god kommunikatör med ett gott bemötande. Du jobbar främst självständigt men samverkar och samarbetar med olika funktioner både på och utanför skolan. 

 

För ansökan och mer information hänvisar vi till www.recruit.visma.com