Skrivarlinje

Modified 2018-02-12 15:12:10 history  

Skrivarlinjen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande och din kreativa kraft. Du får en grundlig genomgång av skrivandets hantverk och vägledning till inspirationskällor inom skönlitteraturens olika genrer. På Skrivarlinjen har du såväl individuell handledning som textrespons i grupp.

Vi genomför övningar som breddar dina färdigheter som skribent och dramaimprovisationer som stimulerar fantasi och skaparförmåga. Utbildningen ger dig möjlighet att iscensätta och framföra texter för publik.

Kursinnehåll

Novell och roman

När vi skriver skönlitterärt skapar vi berättelser. Vi bygger upp världar som läsaren kan kliva in i. Att skriva noveller och romaner handlar om att gestalta karaktärer som beter sig på ett trovärdigt sätt. Det kan handla om att förvirra, blända eller rentav frustrera. Att skriva handlar också mycket om det som står mellan raderna. Framför allt handlar det om att få läsaren engagerad.

Under året går vi igenom grundläggande berättartekniker som gestaltning, dialog, karaktärsskildring, miljöbeskrivningar och hur man skapar stämningar. Litteraturhistoria, textanalys och inspirerande textsamtal. De teoretiska lektionerna innehåller även praktiska skrivövningar som handlar om att ta till sig det vi går igenom, men också om att utvecklas som skribent genom att pröva olika sätt att skriva. Genom lek och experiment kommer du närmare ditt eget sätt att utrycka dig. Det är bra att reflektera över hur skrivprocessen fungerar för en själv, både för att ta till vara på skrivlusten och kunna producera text.


Lyrik

En dikt kan rymma ett helt universum. Lektionerna är en poesi-introduktion där vi leker med ord och bildspråk, vi lär oss poesins gränslöshet och att ta vara på sin egen makt i skapandet. Här får du träna dig i att hitta ett förtätat och laddat språk; att skriva om såväl det välbekanta som det svindlande. Vi går igenom allt ifrån traditionell lyrik till fri poesi och inspireras av olika poeters stilgrepp. Teori blandas med praktiska skrivövningar där du har möjlighet att ta vara på ditt eget uttryckssätt.

Textrespons och individuell handledning

Respons i grupp, konstruktiv kritik, en gång i veckan. Fokus ligger på texten: Att bygga upp den och få syn på vad som kan göra den bättre. Varje deltagare är oerhört värdefull i gruppresponsen eftersom vi lär oss av varandra och varandras texter.
Den individuella handledningen sker med olika lärare ett antal gånger under läsåret. Här finns möjlighet att gå in djupare på den konstruktiva kritiken från gruppresponsen, samtala om andra texter som man skrivit och diskutera idéer och större projekt på ett mer djupgående sätt.

Textkontext

Textkontext är ett samlingsnamn för de texttyper som inte ryms inom lyrik, novell/roman och drama. Textkontext inkluderar reportage, låttexter, krönikor, kåserier och texter skrivna för nätet. Vi pysslar, pusslar och leker med ord. Vi lånar, härmar och inspireras. Frihet och lekfullhet i en litterär brainstorming. Vi för fördjupande diskussioner kring texter och tar del av författarkvällar i närområdet.

Drama, dramatik och scenframställning

Inom drama jobbar vi med fantasi, spontanitet och skapande genom improvisationer och dramaövningar. En viktig del av drama är att öva sig att bli mer fri i tanken. Att träna på att framföra sina texter men framför allt att hitta ett flöde i sin kreativitet, att finna sina idéer och våga lita på dem som goda och framåtskridande.

Inom dramatiken jobbar vi med dramaturgi ur olika perspektiv: hur man bygger upp ett drama, skriver dialoger och bygger karaktärer för scenen. Vi läser pjästexter och genomför skrivövningar utifrån konkreta ramar. Var och en får också handledning i skrivandet av en lite längre dramatisk text. Vi skriver egna pjäser och väljer en utav dessa pjäser för att göra en uppsättning inför publik. Allt agerande bygger givetvis på att man självmant vill agera. Ingen tvingas upp på scen.

Scenframställning är att på olika sätt överföra text till agerande människor på en scen. Vi jobbar med att se på teater och pjästexter ur olika perspektiv. Vi provar olika teaterteorier om hur man som skådespelare kan gestalta en roll. Genom att få en upplevelse av hur en skådespelare arbetar, kan du som pjäsförfattare få en större förståelse, vilket gör dig till en mer medveten dramatiker. Vi framför även egna poesi- och prosatexter och ger dem ett sceniskt uttryck.
I slutet av läsåret går vi igenom grunder i filmanalys och berättarteknik och du får dessutom möjlighet att skriva enklare manus för kortfilm. Några av dessa manus omsätter vi till färdig film.

Grafisk form

Formgivning är en viktig kunskap när man presenterar det skrivna ordet. Under läsåret lär du dig grundläggande typografi, grafisk formgivning, vad som påverkar läsbarhet och hur man omsätter en idé från papper och penna till färdigt material.

Antologi

Under året bidrar skrivardeltagarna med egna texter till en gemensam antologi. I produktionen av antologin går vi igenom hur man arbetar mot ett tryckeri, hur man lämnar digitalt material för tryck och hur man grafiskt och tekniskt skapar en bok. Antologin produceras under våren och brukar vara färdig i april/maj. Möjligheten att se din och andras text i bokform, blir en värdefull erfarenhet som skribent och ett roligt minne från läsåret.
 

Ansökan

Du ansöker till Skrivarlinjen på blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 18 april. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.
 
Som komplettering till din ansökan ska du:

• Formulera din personliga målsättning för året på Skrivarlinjen.

• Skicka med minst två arbetsprover, helst av olika karaktär, till exempel korta berättelser eller dikter.

 

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs".

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

 

Antagning

Sker utifrån en bedömning av dina insända handlingar, referenssamtal och dina arbetsprover.

 

Kursföreståndare

Emelie Ånskog
emelie.anskog@glimnet.se

Röster om Skrivarlinjen:

 

”Ett av de åren som betytt allra mest för mig.  Jag fick skriva, övervann min scenskräck och fick vänner för livet..”

                        -Magda

 

”Mitt år på Skrivarlinjen gav mig en nyfunnen glädje i skrivandet, möten med lärare och andra som gjorde djupa avtryck. Deras tankar om livet och skrivandet, en gåva. Ovärderlig textrespons, vänner för livet, en ödmjukhet inför storheten i språket och orden. Tid att läka. Mitt bästa år”

                         -Bodil

 

"Skrivarlinjen lät mig upptäcka och utveckla nya sätt att skriva. Spela teater och filma tillsammans med gruppen. Grädden på det, bästa pedagogerna en kan ha!"

                         - Sofia

 

"Ligger din passion i att skriva prosa, poesi, dramatik eller journalistik? Kanske är någon av dessa, eller allihop, outforskade områden. Oavsett vad, får du hjälp att testa dig fram och bolla idéer med inspirerande och nyfikna lärare. När jag sökte till Glimåkras skrivarlinje var det dramaskrivandet och skådespelarövningarna som lockade mest. Jag hittade rätt och upptäckte på vägen att jag hade talang för att stå på scenen och det gav mig modet att söka vidare till en teaterlinje."

                           - Anton