Bibelskolan Ikon - lärjungaliv i gemenskap

Modified 2018-01-31 09:39:07 history  

Välkommen att göra ditt livs resa tillsammans med oss på Ikon. Vi, dina medresenärer, är tre kurskamrater (jodå, du läste rätt! Ni är fyra kursdeltagare), ytterligare två kommunitetsvänner med Downs syndrom eller någon annan form av funktionsvariation, samt ett gäng lärare. Tillsammans gör vi en livsresa!

Kommunitet

På Ikon lever du i en kommunitet. Där delar du livet och vardagen med dina kurskamrater samt med två kommunitetsvänner med Downs syndrom eller någon annan funktionsvariation. Under dagtid finns de två vännerna i andra verksamheter. Vi ber tillsammans varje dag. Vardagsbestyren är i mycket också en gemensam angelägenhet. Då och då har vi gemenskapskvällar. Vi hittar även på något ihop ett par helger per termin. Ni är tillsammans en växtplats för varandra.

Vi hämtar mycket av vår inspiration från den internationella L´arche-rörelsen. I Sverige finns syskonrörelsen Tro och Ljus. En annan inspirationskälla är Liv i gemenskap, den kommunitet som under ett läsår fanns på Glimåkra folkhögskola.

Undervisning

Undervisningen är uppdelad i två olika delar. Den ena handlar om lärjungalivet med Kristus. Den andra om kreativitet i en eller annan form.

Lärjungaliv (50 %)

Vad innebär det att vara lärjunge till Kristus i dag? Hur ser en levande tro ut? Hur blir den min? Hur hittar jag en trygg bibelrelation och ett hållbart böneliv? Vad innebär det att leva och dela evangeliet idag? Hur blir vardagen en gudstjänst? Hur växer och mognar en människa? Hur kan jag hjälpa andra i deras vandring med Gud? Finns det en hel tro för hela livet? Hur ser den i så fall ut? Vilka erfarenheter finns i kyrkans historia som kan hjälpa oss i vår samtid?

På Ikon önskar vi att frågorna får stor plats. De flesta formulerar du och dina kurskamrater. I centrum av vårt arbete finns bibelordet och bönen. Vårt främsta redskap är samtalet och studierna kring bibelordet och den kristna erfarenheten. Till det kommer möjligheten till enskild vägledning. Med hjälp av olika ämnesområden söker vi svar som rymmer både förståelse och förhållningssätt.
Några timmar i veckan studerar vi ”tro och liv” tillsammans med gospellinjen. Vi samarbetar också med andra bibel- och lärjungaskolor.

Undervisningens innehåll

Här får du bland annat följande:

Bibelrelation
Du får
• kunskap om Bibelns historia och framväxt
• olika redskap för att läsa och förstå Bibeln
• erfarenhet av att använda Bibeln som bönbok

Troslära
Du får
• de bärande strukturerna i den kristna trons innehåll
• vägledning i att leva trons liv

Själavård
Du får
• hjälp att förstå både dig själv och människan du möter
• redskap för att bygga relationer
• redskap för att hantera konflikter
• hjälp att förstå hur en människas liv formas

Inre liv
Du får
• redskap för att fördjupa ditt personliga liv med Gud och öva dig i att använda dom
• erfarenheter för ett hållbart andligt liv

Apologetik
Du får
• möta vår samtids kritiska frågor och utmanande tankar
• del av den kristna trons svar

Att dela evangeliet
Du får
• del av fräscha och respektfulla erfarenheter av att dela evangeliet
• möjlighet att, utan tvång, pröva dom

Idrott
Du får
• möjlighet att röra på dig på det sätt som passar dig

Kreativitet (50%)

Vi är skapade till Skaparens avbild. Därför är kreativitet, på ett eller annat sätt, en del av våra liv. På halvtid följer du någon av skolans kreativa linjer. Du kan välja mellan skolans Skrivarlinje - halvfart, TextilkursKeramik och akvarellkurs. Väljer du ett av dom så får du förmånen att arbeta tillsammans med äldre kursdeltagare. Om du tidigare har gått en gospellinje finns möjlighet att knyta an till gospellinjen på skolan. 

Dessutom...

Tillsammans med de andra i kommuniteten är du aktivt delaktig i skolans andakts- och gudstjänstliv. Under året finns möjlighet till pilgrims- och bönevandring samt en retreat. Mot slutet av året gör kommuniteten en gemensam resa till klostret Taizé i Frankrike.

Om kursen

Läsårstider 2018.08.20 – 2019.06.05
Deltagarantalet på bibelskolan Ikon är 4.
Deltagarantalet i kommuniteten är 6.
Retreat under hösten. Kostnad ca 800 kronor.
Taizéresa den 5 - 13/5. Pris ca 3500 kronor.