Möte med kommunledningen

Modified 2017-10-11 13:53:39 history  

Glimåkra folkhögskola 2017-10-11

Idag besökte kommunchef Jonas Rydberg och kommunalråd Patrik Åberg skolan för ett möte med rektor Joakim Hector. Rektor informerade om hur det går för folkhögskolan och nämnde bland annat vår nya E-sportslinje och nybygget vi strax skall påbörja. Man samtalade också om möjliga utbildningar som kommunen kan ha glädje av, samt andra möjliga samarbetsprojekt. Bägge parter uttryckte tacksamhet över den fina dialog som finns och ser värdet av att upprätthålla den.

Joakim