Kapellet är alltid öppet

Modified 2017-09-29 11:58:10 history  

Vad betyder en kristen profil på skolan? Kanske att ett av de bästa orden för att uttrycka Kristustrons väsen är frihet? Då är varje form av tvång en omöjlighet. Varje människa måste få göra sina egna val. För den som vill är kapellet alltid öppet.

Bön, gudstjänst, musik, egen tystnad och stillhet hör till kapellivet. Mycket av skolans mångfald reflekteras där. Det är fint att få ta emot Kristi kropp ur Joels hand!