Svenska från dag ett

Modified 2017-03-16 09:26:28 history  

Vi startar en andra kurs för asylsökande, förlagd till Knislinge församlingshem.

Du får studera svenska under två dagar i veckan, i 10 veckor, och lära dig enkel svenska, i väntan på att få besked om ev. uppehållstillstånd.

Kursstart 18 april kl. 8.30

Lärare: Elisabeth Fäldt, Hässleholm

Kursen går under måndagar och tisdagar. (Den första veckan är undervisningen tisdag och onsdag pga påsk.)

Platsantal: 15 platser

Kursen vänder sig till dig som är asylsökande i Sverige, eller om du redan fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i anläggningsboende (ABO).

Anmäl dig till Glimåkra folkhögskola, på tel. 044-44800

 

Kursprogram_Svenska_dag_1