Keramiklinje - halvfart

Modified 2017-11-28 22:55:22 history  

Keramiklinjen vänder sig till dig som vill utveckla ditt kreativa intresse inom ämnet keramik. Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier eller arbete på egen hand inom det keramiska området.

Under lektionstid arbetar vi i en grupp om ca 10 deltagare. Vi ger baskunskaper och inspiration. Du sätter upp egna mål utifrån dina förutsättningar. 

Kursen är på 1-2 år och bedrivs på halvfart. Lektionerna är förlagda till två dagar/vecka och studierna är därför möjliga att kombinera med t ex yrkesarbete.

Gästlärare/studiebesök ingår och bekostas av skolan.

Material för keramiktillverkning mm och resekostnader i samband med gästlärare/studiebesök bekostar du själv och beräknas hamna kring 3-4 000 kr.

Keramik

• Handformningstekniker och skulptering
• Drejning
• Olika glasyr- dekor- och bränningstekniker
• Glasyrexperiment

Läs mer

Bildtekniker (tillval) som anknyter till det keramiska området. Vi väljer tillsammans bland följande:

• Skissteknik                     
• Olika trycktekniker, såsom collografi, linoleum- och screentryck. 

Läs mer

Du som tidigare har gått Keramiklinjen, eller någon av våra nuvarande eller tidigare kurser där keramik ingått, har möjlighet att göra ett fördjupningsår. Ansök till Keramiklinjen/fördjupningsår med en beskrivning av vad du vill fördjupa och vidareutveckla dig inom.

 

Gemensamma aktiviteter

Kursdeltagarna på Keramiklinjen, deltar liksom skolans övriga studerande i informationssamlingar, temadagar och gemensamma föreläsningar.

 

Ansökan

Du ansöker till Keramiklinjen på blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 1 maj. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

 

Du söker till kurser antingen via vår webbansökan eller använder blanketten "Ansökan till kurs".

Här hittar du mer information, formulär för webbansökan samt blankett!

 

Antagning

Antagning sker efter samtal med refensperson, samt efter en bedömning av din ansökan. Vi antar tio kursdeltagare varje år.


Kursansvarig lärare: ingrid.svantesdotter@glimnet.se