Lediga tjänster

Modified 2017-11-09 12:10:40 history  

Under denna sida beskriver vi tjänster som antingen är lediga för ansökan, eller som vi redan vet kommer att bli det i framtiden. Vi brukar annonsera ut våra lediga tjänster på www.recruit.visma.com  

Biträdande rektor, cirka 50%

Visstidsanställning 1 december 2017 till 31 juli 2018

Arbetsuppgifter: I samarbete med rektor och biträdande rektor leda och utveckla skolan, kursdeltagarna och personalen. Detta inkluderar ansvar för bland annat personal, kursdeltagare, tjänstefördelning, systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsprojekt, samt organisering av skolvardagen. Fördelning av arbetsuppgifter kommer att ske i dialog.

Kvalifikationer: Goda ledarskaps- och samarbetskvalitéer, egenskaper att organisera och skapa goda strukturer samt förmåga att driva utvecklingsprojekt. Erfarenheter av att arbeta som skolledare och skolledarutbildning är meriterande och det läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2017-11-21

 

För ansökan och mer information hänvisar vi till www.recruit.visma.com

För att få svar på frågor angående tjänsten går det fint att kontakta rektor Joakim Hector, 0736265335 

 

 

KURATOR 60%

Vikariat från 23 oktober 2017 till 15 juni 2018.

Som kurator på Glimåkra folkhögskola jobbar du med psykosociala frågor i en skol- och internatmiljö präglad av deltagare med stor mångfald. Ditt uppdrag är att skapa en god miljö för deltagarnas hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar utifrån en ett kristet livsåskådningsperspektiv med en helhetssyn på deltagarens situation och relationer till sin omgivning. Arbetsredskapet är främst stöd- och vägledningssamtal med enskilda deltagare, men också olika gruppverksamheter och handledning av personal. Arbetet sker på både individ- grupp- och organisationsnivå, främst med långsiktigt förändringsarbete, men också med akutproblemlösning. I dessa olika situationer krävs en förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer, vara en god kommunikatör med ett gott bemötande. Du jobbar främst självständigt men samverkar och samarbetar med olika funktioner både på och utanför skolan. 

 

För ansökan och mer information hänvisar vi till www.recruit.visma.com