Baslinjen

Modified 2017-10-24 14:03:02 history  

Baslinjen - en särskild kurs för vuxna personer med utvecklingsstörning

Baslinjen är till för dig som gått särskola eller liknande.

Målet är att öka ditt självförtroende, förbereda dig för vuxenlivet och ett eget boende, lära dig nya saker tillsammans med andra och få nya kompisar.

På dagarna har du lektioner, på kvällar och helger planeras olika aktiviteter. Du bor i eget rum på skolans internat. Du får hjälp av kursstödjare i skolan och på fritiden. Skolan har bemanning av kursstödjare mellan 7.00 och 22.00 varje dag.

Baslinjens kursdeltagare har ett eget hus på skolans där man kan träna eget boende. Huset används också som samlingsplats på kvällar och helger. Var tredje helg stannar du kvar på skolan och planerar och deltar i olika fritidssysselsättningar t ex restaurangbesök, teater, bio, bowling, dans osv.

Kursinnehåll

Baslinjens kursdeltagare erbjuds två olika profiler:

 

Friluftsliv

 

En profil för dig som tycker om utomhusäventyr och vill prova på olika friluftsaktiviteter. Grundläggande friluftsfärdigheter och en nära relation till naturen har du nytta av hela livet.

Estetisk

 

En profil för dig som vill arbeta med konst och hantverk i olika tekniker, och upptäcka fler sätt att uttrycka dig på.

 

Profilen omfattar 12 lektioner i veckan. Vi arbetar ibland med olika teman utifrån vald profil.

Båda profilerna läser dessutom följande ämnen: vardagskunskap (matlagning,tvätt,städning osv.), svenska, matematik, engelska, musik, drama, idrott och hälsa, simning, livsåskådning, kommunikation, samhällskunskap.

Du arbetar alltid i din egen takt och utifrån dina egna förutsättningar.

Studieresa

Baslinjen gör en studieresa varje år. Tidigare resor har bla gått till Gotland, Danmark och Göteborg. Kostnad ca 4000 kr/kursdeltagare.

Paletten

En eftermiddag i veckan under delar av läsåret kan du välja att delta i olika aktiviteter och ha kul tillsammans med kursdeltagare från andra linjer på skolan, tex sjunga i kör, klättring, bakning, bollsport.

 

Gemensamma aktiviteter

Baslinjens kursdeltagare deltar liksom skolans övriga studerande i informationssamlingar, temadagar, idrottsdagar och gemensamma föreläsningar.

Ansökan

För att bli antagen till Baslinjen bör du ha gått en prova-på-vecka. Du ansöker på en särskild blankett (se nedan) eller genom att kontakta skolan.

 

Prova-på-vecka 2018 ligger v 11, 12-15/3. Ansökan senast 2/3.

Vi tar gärna emot studiebesök efter överrenskommelse.

 

Hämta blankett

Ansökningsblankett till "Prova på veckan" (pdf)

Kostnad

Kostnaden för kost och logi är 5295 kr/mån.

För deltagare på Baslinjen tillkommer en kostnad på ca 8500 kr/läsår. Här ingår kostnader för undervisningsmaterial, fritid och kulturaktiviteter, transporter.

 

Välkommen med din ansökan!

Kursföreståndare
Karolina Persson
karolina.persson@glimnet.se
044-44800