Bibel- och lärjungaskola på Strandhem

Modified 2017-08-11 14:45:59 history  

Mål med kursen

Strandhems Bibel- och lärjungaskola vill med Bibeln som utgångspunkt ge träning i lärjungaskap och mission. Kursen ger en introduktion till olika ämnen som berör det kristna livets olika delar, med målsättningen att du, som Paulus skriver; ska få lära känna Jesus, och kraften från hans uppståndelse, och få se tecken på Guds Rikes upprättande. Vi tror att praktisk övning också är viktigt, precis som klassrumslektioner, för att nå detta mål. 

En viktig del av kursen är betoningen på personlig kristen växt och mognad. Under hela läsåret löper en själavårdskurs som hålls av John Brenneman. Varje elev får också en personlig själavårdare/mentor där samtal bokas ungefär varannan vecka. Själavårdskursen kan leda till en diplomering, om alla litteraturstudier fullföljs.

Kursinnehåll

Varje vecka fokuserar vi på ett tema som blir belyst från olika synvinklar. Exempel på dessa teman kan vara: GT/NT, Relationer, Bibeltolkning, Etik, Bön, Andens gåvor, Ledarskap, Guds ledning och Jesus liv och verksamhet.

Förutom intellektuell bearbetning av den kristna tron ligger en tyngdpunkt på praktiskt lärjungaskap. Du får hjälp att utveckla dina gåvor och praktisera dem. Du får själv jobba med t.ex. predikan, personliga vittnesbörd, dans, drama eller (lov)sång(s)ledning, eller andra kreativa sätt att medverka för mission i eller utanför en kristen gemenskap.

Dagen byggs kring tre andaktstillfällen där vi ber utifrån olika kristna bönetraditioner.

Missionsresor

För att förstå mer av vad mission är tror vi att vi behöver göra mission. Under ett antal veckor gör vi en utlandsresa, t.ex. Israel, Etiopien, Moldavien, Kenya eller Peru. Där får du möjlighet att i ord och handling praktisera missionsbefallningen och möta kristna som lever under helt andra förutsättningar. Du får en inblick i praktiskt missionsarbete, i församlings- och biståndsarbete. Du betalar maximalt 17 000 kr.

Vi gör även en resa inom Sverige på cirka 7 dagar. Senaste åren har den gått till bl.a. norra Sverige, Stockholm, Borås och Göteborg. Nya platser, även utanför Sverige, kan komma att bli aktuella.

Studieort och ansökan

Du bor och studerar på Missionsgården Strandhem, en kristen kursgård i Örkelljunga, 65 km väster om Glimåkra. Du ansöker på blanketten "Ansökan till kurs" eller via det ansökningsmaterial som finns på www.strandhem.nu

Antagning 

Antagning sker genom samtal i lärarlaget utifrån referenser och i mån av plats.

Sista ansökningsdag: 1 maj.

 

Läs mer om kursen på Strandhems hemsida: www.strandhem.nu

Kontakta oss gärna om du har frågor på tel 0709-239308

Kursföreståndare: Daniel Engelbrekt, tf. Magnus Hagström

bibelskolan@strandhem.nu

Om kursen

Längd 1 år
Höstterminen 27 aug 2017 - 21 dec 2017

Vårterminen 8 jan 2018 – 5 juni 2018