Kursinnehåll

Modified 2017-11-14 10:34:06 history  

Individuell lektion (instrumentalister samt sångare)

Här ges möjligheten att fördjupa sig inom sitt instrument, utveckla tekniken, improvisation, prova olika repertoarer etc. Undervisning kan anpassas mycket efter elevens behov samt egna önskemål.

Kör (sångare)

På körtimmarna lärs allt ut på gehör. Vi jobbar mycket med teknik, uttryck och sound, och även en del med koreografi. Repertoarmässigt så ligger tonvikten mycket på den moderna gospeln, s k "contemporary" gospel, Israel Houghton, Kirk Franklin, Fred Hammond - för att bara nämna några! För att få en större och djupare inblick i gospeln med dess olika uttryckssätt, så berikar vi även vår repertoar med en del äldre sånger.
Kör och komp övar oftast först separat under ledning av kör- respektive ensemblelärare och därefter tillsammans.

Ensemble (instrumentalister)

På dessa lektioner arbetar vi (kompet) med allt från rent övande, not/plank läsning till plankning av låtar! Tillsammans arbetar vi fram ett stilrent sound, bygger upp en repertoar tillsammans med kören och alla får feedback på respektive instrument under lektionens gång! Det kan också ges tillfälle, under året, att vi som komp fördjupar oss i andra stilar och spelar mer instrumentalbetonad musik – vilket också kan genomföras under eget övande. Men i huvudsak spelar vi nästan uteslutande Gospel med alla dess olika stilar! Kompet medverkar också på några acapella låtar under årets gång tillsammans med kören, en viktig del i att vara instrumentalist - att ha koll på sin röst och kunna använda den i form av stämsång etc. Kör och komp övar oftast först separat under ledning av kör- respektive ensemblelärare och därefter tillsammans!

Brukspiano

Undervisningen är upplagd på så sätt att två elever har gemensam lektion 20 minuter varje vecka alternativt enskild undervisning varannan vecka.
Ämnet anpassas mycket efter elevens tidigare kunskaper och önskemål.
Här ges främst möjlighet att lära sig mer om ackordspel - hur man på olika sätt kan kompa sig själv och andra i olika genrer - allt ifrån visor och lovsång till gospel och jazz.
Undervisningen återknyter också naturligt till musikteoriämnet.

Musikteori

Indelade i grupper på olika erfarenhetsnivå (baserade på prov genomförda vid sökningen) jobbar vi med musikteoretiska moment, såsom musiklära, ackord, transponering, funktionsanalys, harmonisering, komposition och arrangering. I så hög utsträckning som möjligt förankrar vi teoriundervisningen i gospel- och afromusiken.
"Har insett att teori är kul!"

Gehör

Indelade i grupper på olika erfarenhetsnivå (baserade på prov genomförda vid sökningen) utvecklar vi vårt musikaliska gehör. Vi jobbar främst med rytm- och melodiläsning, metrik (kroppslig inlärning av rytmer), polyrytmik (flera rytmer samtidigt) och plankning av melodi, ackord och rytm.

Liveljud

I detta ämne delas ni upp i halvklass och vi går igenom grunderna i att rigga,koppla upp och få igång ett PA, samt ställa ljud! Hur funkar ett reverb? Vad är EQ Och hur fungerar det? Monitorsystem? etc. Liveljuds-kursen läses under en kort intensiv period, med fokus på vår egna utrustning och PA, och ligger som grund för kommande turnéer! 

Gospelhistoria

Vad är Gospelmusikens ursprung? När, var, hur började det? Vem är t.ex. Thomas A Dorsey och Harriet Tubman?
På Gospelhistorien pratar vi om hur gospeln föddes, hur den genom alla år har utvecklats till vad den är idag. Vi får ta del av hur den hjälpt och uppmuntrat många månniskor.
Vi lyssnar mycket på olika artister, och "lär känna" dem litegrand genom deras sånger och tar del av deras berättelser.
"Gav en bra grund och förståelse för Gospelns ursprung"

Rytmik

Inom ämnet rytmik så jobbar vi med en rad olika moment.
Vi jobbar med det "kroppsliga gehöret", improvisation, metrik, scenisk beredskap, dramaövningar, rörelsegestaltning m.m.
På rytmiklektionerna får man möjlighet att träna sig i att uppträda inför varandra på ett avslappnat sätt, se på musiken ur ett annat perspektiv och testa sig själv/sina gränser på ett naturlig sätt.
"Svårt, lärorikt och riktigt roligt"

Körledning

Vi går igenom grunderna i klassisk kördirigering och fördjupar oss i gospeldirigering. Vi lär oss också hur man gör en uppsjungning, jobbar med gehörsinstudering samt skapar och lär ut en körkoreografi.
Under läsåret ges goda möjligheter att praktisera dessa kunskaper, både genom att öva på varandra under lektionstid, samt genom att vid olika konserttillfällen få prova på att dirigera kör och ensemble.
"Ett ämne där man verkligen utvecklats, från att knappt klarat av att dirigera Broder Jakob till att utan problem ställa sig och dirigera komp och kör, helt fantastiskt roligt!"

Idrott

Det är viktigt att hålla igång kroppen när man är sångare och musiker! Turnélivet och att sjunga gospel kräver sin kondition. Under dessa timmar så får man testa på lite olika idrotter. Det finns även tillgång till gym och idrottshall på kvällar. 

Bibelkunskap

Här fördjupar och lär vi oss mer om Bibeln 

Tro och Liv

Här diskuteras etik och livsåskådning!

Lovsång

Kursen ges vid 10 tillfällen. Vi sjunger och spelar lovsång. Vi läser och samtalar kring lovsång. Vi provar även att skriva lovsång. Och hela tiden brottas vi med frågan om hur lovsången kan bli äkta och sann genom hur vi lever våra liv!

 

Övrigt innehåll

Gemensamma aktiviteter
Gospellinjens kursdeltagare deltar liksom skolans övriga studerande i informationssamlingar, temadagar, idrottsdagar och gemensamma föreläsningar.
Konserter och studieresa till USA
I kursen ingår turnéer med ca 30-40 konserter i församlingar, kyrkor och andra platser. Därtill kommer en resa till Chicago (betalas delvis av kursdeltagarna) för att studera miljön där gospelmusiken växte fram, och uppleva gospel i kyrka och församling. Även i USA kan det finnas utrymme för en del framträdanden.